Skip to content

O nama

Turistička agencija RUTOURS posluje u sastavu privatnog preduzeća DOO PUT GRUBOR od 1989.godine.

Rukovodilac i vlasnik agencije je Nenad Grubor koji radi na turističkim poslovima od 1971.godine.

PIB: 101341240
Maticni broj: 08373876
Šifra delatnosti: 7912